កុមារគ្រប់រូបប្រៀបដូចជាក្រដាសសមួយសន្លឹក ដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចផាត់ពណ៌ណាមួយដែលពួកគេចង់បាន ព្រោះកុមារគ្រប់រូបកើតមកសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យផ្សេងៗគ្នា។

សាលាអន្តរជាតិ ប៉េកាំងបានផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅបីភាសា(ខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេស) នៅពេលតែមួយ និងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ A child’s life is like a piece of paper on which every person leaves a mark because every child is born a genius. Beijing International Academy offers trilingual general education programs (Khmer, Chinese and English) at the same time and it is one of the leading schools in Cambodia….

Read More

រួសរាន់ឡើងសម្រាប់សិស្សតែ ៣០នាក់ ទៀតប៉ុណ្ណោះ !

រួសរាន់ឡើងសម្រាប់សិស្សតែ ៣០នាក់ ទៀតប៉ុណ្ណោះ ! ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចំណេះទូទៅបីភាសា នៅសាលាអន្តរជាតិ ប៉េកាំង លោក អ្នកនឹងទទួលបាន – ការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% រយៈពេល៣ឆ្នាំ – សិក្សាវគ្គបំប៉ន ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២៣-២០២៤ #BeijingInternationalAcademy#BIA ——————————— . ទទួលកុមារចាប់ពីអាយុ ២ឆ្នាំ ដល់ ថ្នាក់ទី១២ . ទីតាំង ៧ សាខា (អូឡាំពិក, អូឡាំព្យា, ទួលគោក (បឹងកក់ទី២), ទួលគោក Kinder (បឹងកក់ទី១), ច្បារអំពៅ, តាខ្មៅ, បាត់ដំបង) . ទូរស័ព្ទលេខ 093 603 888 (Telegram)

Read More

ឱកាសពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្មី

ឱកាសពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្មី ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% រយៈពេល ១ឆ្នាំ បន្ថែម ៥% សម្រាប់បងប្អូន ៣នាក់ ថ្នាក់ភាសាចិនក្រៅម៉ោង! វគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ផ្តើម! ថ្នាក់ចន្ទ -សុក្រ: 28 សីហា 2023 ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍: 09 កញ្ញា 2023 ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ Chinese Part-time Class! New Term Start! Weekday: August 28th, 2023 Weekend:September 09th, 2023 Enroll and Register to start today. Hurry and plot your schedule ! #BeijingInternationalAcademy#BIA —————————————————— ទទួលកុមារចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្នាំឡើងទៅ ទីតាំង ៧ សាខា (អូឡាំពិក, អូឡាំព្យា,…

Read More